Česky

EHR 280 H Akor RF rekuperační jednotka

Katalogový list  Katalogový list  Návod k použití2D/3D CAD40.801 Kč
Kusů  
Vyobrazení a rozměry:
   
Technické parametry
max. průtok
[m3/h]
akust. tlak
[dB(A)]
příkon
[W]
proud
[A]
napětí
[V]
max. teplota
[°C]
hmotnost
[kg]
360/200/10050/38/31160/44/140,89/0,29/0,092304025

max/střední/min otáčky. Akustický tlak uvedený v tabulce je do okolí ve vzdálenosti 1,5 metru s připojeným potrubím

 Skříň
Skříň je vyrobena z EPP, pro montáž na stěnu, je nutný manipulační prostor před jednotkou pro čištění a výměnu filtru. S jednotkou se dodává stěnový montážní rám z pozinkované oceli. Přípojná hrdla mají vnitřní rozměr 150 a vnější 180 mm. Hrdla jsou umístěna na vrchu a spodku jednotky. Vedle hrdla venkovního vzduchu je otvor protimrazové klapky. Kondenzát je vyveden vývodkou o průměru 40 mm, která je umístěna vespod skříně. Čelní stěna standardně modrá, na zvláštní objednávku šedá.
 Ventilátor
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s EC motory a s dozadu zahnutými lopatkami.
 Motor
Motory jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou. Transformátor je součástí jednotky, takže přívodní napětí je běžné síťové 230 V, 50 Hz. Krytí IP31.
 Rekuperace
Protiproudý deskový výměník je z polypropylenu s účinnosti v rozsahu 90 až 97 %. Výměník je přístupný po otevření předního víka jednotky. Pro letní provoz je jednotka vybavena automatickým obtokem výměníku.
 Filtr
Na sání a výtlaku jsou snadno vyměnitelné deskové filtry třídy G4. Přístup k výměníku je po otevření čelního víka jednoty. Alternativně možno doplnit filtr M5 nebo pylový F7.
 El. připojení
Z jednotky je standardně vyveden připojovací kabel ukončený vidlicí do zásuvky. Součástí dodávky jednotky je i pětižilový kabel, který může být využit v případě potřeby, viz regulace otáček.
.
 Regulace otáček
V tabulce a grafu je znázorněno tovární nastavení otáček, ty lze ale po montáži přizpůsobit dle potřeby. Jednotka je vybavena dvěma potenciometry, kterými lze nastavit hodnotu vysokých a nízkých otáček. Střední otáčky jsou pak průměrem hodnoty vysokých a nízkých otáček. Pro nejvyšší otáčky lze nastavit doběh od 10, 20 nebo 30 min, pokud je použit bezdrátový přepínač otáček typu RFT Akor, který je standardním volitelným příslušenstvím.Přepínač pracuje na frekvenci 868 MHz s maximálním dosahem 100 m ve volném prostoru. V případě změny připojovacího kabelu na pětižilový (součást dodávky) lze zajistit ovládání přepínačem SA 1–3V (nebo obdobným). V tomto zapojení lze použít pronezávislé spuštění nejvyšších otáček čidlo kvality vzduchu AIRSENS, pokojový termostat nebo programovatelný časový spínač DT 3R, DT 4 nebo DT 8-R, které přivedou fázové napětí ze stejné napájecí fáze na ovládací svorku (toto řešení je zákaznické a není součástí dodávky). Plná funkce mikroprocesorové regulace nastává 24 h po zapnutí a ustálení parametrů.
 Regulace teploty
Jednotka je vybavena automatickým obtokem výměníku. V letním období je vzduch v jednotce veden obtokem mimo výměník, čímž dochází k úspoře energie.
 Protimrazová ochrana
Jednotka je vybavena automatickou protimrazovou ochranou, která v případě nebezpečí námrazy výměníku nejdříve omezuje otáčky přívodního ventilátoru, pokud nebezpečí trvá, otevírá protimrazovou klapku, kterou se část vzduchu přivádí z okolí jednotky. Pro správnou funkci protimrazové klapky je nutná instalace jednotky v místnostech s teplotou alespoň 5 ºC.
 Montáž
Montáž pouze ve svislé poloze s volným prostorem před jednotkou, aby bylo možné otevřít víko a vyjmout filtry nebo výměník pro čištění. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový uzávěr..
 Varianty
• EHR 280/325 H Akor RF
• EHR 280/325 D Akor RF

Levé nebo pravé provedení se ze všech variant získá záměnou předního a zadního panelu.
 Pokyny
Díky vysoké účinnosti výměníku není většinou nutný dohřev. V oblastech, kde jsou teploty často pod -5 °C, se doporučuje na sání čerstvého vzduchu instalovat teplovodní výměník nebo elektrický předehřev vzduchu o odpovídajícím výkonu (např. MBE-AFP 160/0,7). Po základním nastavení montážní firmou nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální. Výměna filtru se doporučuje minimálně jednou ročně. Dále je možné instalovat vzduchový/kapalinový zemní registr ED Geoflex/ED KZ-R.
 Informace
Jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu. Elektronická regulace s bezdrátovým ovladačem a časovým doběhem je součástí dodávky.

Charakteristiky 
Akustický výkon LwA (Qmax) v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz631252505001000200040008000LwAtot
Lwa sání 1474141403528131350
Lwa sání 2463747403731151350
Lwa sání 3474354494439271556
Lwa výtlak 1474141403528131350
Lwa výtlak 2505257555149362361
Lwa výtlak 3535859716362554172
Lwa do okolí 14534323024186946
Lwa do okolí 2474546454139251552
Lwa do okolí 3625057575352433865

akustický výkon změřený pro 3 vybrané pracovní body výkonového pole - (1) 75 m3/h; 20 Pa (2) 80 m3/h; 80 Pa (3) 275 m3/h; 150 Pa

Doplňující vyobrazení

konzultace a návrh jednotky
 
schématické znázornění funkce hrdel
 
orientační hodnoty průtoků a účinností
 
energetická třída