Česky

FAQ

Hlukově izolované hadice a nebezpečí kondenzace

Pro vzduchotechnické rozvody v budovách se dnes běžně používají flexibilní hadice s hlukovou a tepelnou izolací. Jejich konstrukce je tvořena vnitřní hadicí, akustickou a tepelnou izolací a vnějším pláštěm. U flexibilních hadic, určených ke snižování hluku, je vnitřní hadice perforovaná. Kvalitní výrobky renomovaných výrobců mají vnitřní perforovanou hadici doplněnou o parotěsnou zábranu z fólie, která nepropouští páru a vodu. ... celý článek

Klimatizace

Výkonné a úsporné klimatizační jednotky vhodné jak pro chlazení, tak pro vytápění. V současné době dodáváme tyto 3 řady: SPLIT, MULTI a OFFICE.... celý článek

Kondenzace vody ve ventilátorech a zařízení

V některých případech může při nevhodné montáži ventilátorů dojít k tomu, že do ventilátorů stéká kondenzovaná voda, případně se ve ventilátoru přímo hromadí. Takový stav samozřejmě může ohrozit funkci ventilátoru, případně může dojít přímo ke zničení ventilátoru.... celý článek

Montážní doporučení pro malé ventilátory

Způsob montáže malých ventilátorů má kromě jiného významný vliv na hodnotu emitovaného hluku. Aby bylo dosaženo minimálních hodnot hluku po namontování ventilátorů, je nutno vzít v úvahu katalogové hlukové údaje a dodržet následující pokyny.... celý článek

Paralelní chod ventilátorů

V některých aplikacích, například pro garážové větrání, jsou ventilátory navrhovány v paralelním spojení. Uvedené řešení umožňuje provozovat při nízkých požadavcích na výměnu vzduchu jenom jeden ventilátor, při sepnutí čidel kvality vzduchu sepnout druhý ventilátor a zvýšit průtok. Uvedené řešení má několik důležitých podmínek, jejichž nedodržení vede k nedosažení požadovaných parametrů zařízení, v horších případech i ke zničení ventilátorů.... celý článek

Regulace otáček a regulátory

Pokud je požadován provoz ventilátoru ve spojení s regulátory, jako jsou jednofázové a třífázové autotransformátory, jednofázové elektronické regulátory s fázovým řízením nebo frekvenční měniče, je nutno se nejdříve přesvědčit, zda-li je možno regulaci u jednotlivých typů ventilátorů použít. Údaje o možnosti regulace otáček lze najít v katalozích, technických podmínkách nebo návodech k použití. V případě nejasností se vždy obraťte na naše technické specialisty. Vždy je ale nutno dodržet doporučení výrobce. ... celý článek

Řešení problému s kondenzací vody v potrubí

V některých případech může při nevhodné montáži ventilátorů dojít k tomu, že do ventilátorů stéká kondenzovaná voda, případně se ve ventilátoru přímo hromadí. Takový stav samozřejmě může ohrozit funkci ventilátoru, případně může dojít přímo ke zničení ventilátoru. ... celý článek

Rozdíly motorů označených 230/400V nebo 400V

Mnoho nejasností jsme zaznamenali u montážních firem ohledně značení a tím i možných druhů provozu třífázových motorů, používaných v našich ventilátorech (jak pro běžné, tak i požární aplikace). Námi dodávané třífázové ventilátory jsou vybaveny motory označenými v údaji o provozním napětí jedním ze dvou následujících způsobů (údaje se vztahují jen na provoz v energetických sítích se sdruženým napětím 400 V (380 až 415 V)).... celý článek

Rozdíly typového štítku ventilátoru a štítku motoru

Časté dotazy zákazníků se týkají skutečnosti, že na ventilátorech se někdy mohou nacházet dva druhy štítků s různými údaji o výkonu P(W) a proudu I(A). Uvedená situace, přestože je v souladu s nejlepší výrobní praxí, vede někdy ke zmatkům při uvádění zařízení do provozu a vystavování revizních zpráv. ... celý článek

Zářivková svítidla společně s ventilátorem, poruchy přepětím

V některých případech požadují projektanti společné zapnutí osvětlení a ventilátoru v sociálních místnostech nebo koupelnách. Tento běžný požadavek lze doporučit se všemi našimi ventilátory s jediným omezením. Při provozu se zářivkami doporučujeme použít pouze jakostní svítidla s elektronickými předřadníky, které neprodukují při vypnutí přepětí.... celý článek

Zatékání střešními ventilátory

Několikrát jsme se v naší praxi setkali s dotazy montážních firem, jak účinná je ochrana námi dodávaných střešních ventilátorů proti intenzivnímu dešti. Obecně platí, že střešní ventilátory jsou konstruované tak, že ani extrémní deště nezpůsobují zatékání ventilátorem. Vzhledem k tomu, že jsou ventilátory montovány na střešní konstrukci, každé zatékání střechou vyvolává podezření na ventilátory, které jsou „otvorem“ do střechy. ... celý článek

Životnost ložisek ventilátorů

Časté otázky zákazníků se týkají životnosti ložisek ventilátorů, případně jejich servisních intervalů. Je zjištěno, že 50% všech havárií elektromotorů je způsobeno poruchou ložisek.... celý článek