Česky

Řešení problému s kondenzací vody v potrubí

V některých případech může při nevhodné montáži ventilátorů dojít k tomu, že do ventilátorů stéká kondenzovaná voda, případně se ve ventilátoru přímo hromadí. Takový stav samozřejmě může ohrozit funkci ventilátoru, případně může dojít přímo ke zničení ventilátoru. 

Při montáži ventilátorů v koupelnách a ostatních prostorách  je nutno dbát na to, aby ventilátory nebyly v rozporu s jejich krytím montovány v nepovolených zónách,  ve  sprchových koutech, v dosahu z vany a aby byly dodrženy odstupy dle normy. Zároveň se snažíme ventilátory namontovat tak, aby přes ně nemohl stékat kondenzát, který vzniká při ochlazení velmi teplého vzduchu s vysokou vlhkostí. Ze zkušenosti víme, že kondenzátu mohou být podle provozních podmínek litry (příklad: ventilátor v koupelně odvětrá 100 m3/hodinu, 1m3 vzduchu obsahuje 45g vody, při ochlazení vzduchu  v potrubí pod teplotu rosného bodu vykondenzuje cca 4,5 litru vody za hodinu). Malé axiální ventilátory je vhodné montovat s osou vodorovně, pokud je odvětrání jen přes stěnu a potrubí vyspádovat směrem od ventilátoru. Pokud je ventilátor připojen na svislé potrubí, je nutno v nejnižším místě potrubí nad ventilátorem nainstalovat odvod kondenzátu (viz výpusť kondenzátu)  s pachovým sifonem tak, aby kondenzát neprotékal ventilátorem. Stejné pravidlo platí při použití potrubních ventilátorů s talířovým ventilem. Umístění ventilátoru nebo talířového ventilu volíme s ohledem na požadavek provětrání místnosti, to je na opačné straně místnosti od přívodu vzduchu (místo přívodu je obvykle spára pod dveřmi)  a  ne nad zdrojem vývinu páry.

Jednoduché řešení problému s kondenzátem nabízí výpusť kondenzátu dodávaná pro potrubí průměru 100mm a 125mm. Výpusť se jednoduše vloží do potrubí, ve výpusti je zadržovací kanálek a odtoková výpusť s těsněním.

Vyřešením problému s odvodem kondenzátu zabráníte zničení vašeho ventilátoru, poškození interiéru kapajícím kondenzátem, stejně tak i tvorbě pachů, které z kondenzátu mohou vznikat.