Česky

Rozdíly motorů označených 230/400V nebo 400V

Mnoho nejasností jsme zaznamenali u montážních firem ohledně značení a tím i možných druhů provozu třífázových motorů, používaných v našich ventilátorech (jak pro běžné, tak  i požární aplikace).
Námi dodávané třífázové ventilátory jsou vybaveny motory označenými v údaji o provozním napětí jedním ze dvou následujících způsobů (údaje se vztahují jen na provoz v energetických sítích se sdruženým napětím 400 V (380 až 415 V)).  

Údaj 230/400 V znamená, že motor je možno  provozovat výlučně s vinutím spojeným do hvězdy (při zapojení do trojúhelníku dojde ke zničení motoru).

Údaj 400 V znamená, že motor je možno provozovat s vinutím spojeným do trojúhelníku ( pokud jej výrobce v návodu doporučí k přepínání Y/D,  lze trvale provozovat ventilátor  s nízkými nebo vysokými otáčkami). Pokud není výrobcem k regulaci doporučen, lze jej provozovat jen ve spojení do trojúhelníka. 
Přepínatelné 400V vinutí (Y/D) je výhodné pro levnou regulaci otáček ventilátoru a tím i jeho průtoku.