Česky

Zatékání střešními ventilátory

Několikrát jsme se v naší praxi setkali s dotazy montážních firem, jak účinná je ochrana námi dodávaných střešních ventilátorů proti intenzivnímu dešti. Obecně platí, že střešní ventilátory jsou konstruované tak, že ani extrémní deště nezpůsobují zatékání ventilátorem. Vzhledem k tomu, že jsou ventilátory montovány na střešní konstrukci, každé zatékání střechou vyvolává podezření na ventilátory, které jsou „otvorem“ do střechy.

V naší praxi jsme zaznamenali případy, které byly původně kvalifikovány jako zatékání ventilátorem. To se ale nikdy nepotvrdilo. Vždy je nutno hledat následující příčiny.

- Zatékání střešním pláštěm ve vzdáleném místě střechy, voda přitom vytéká otvorem, na kterém je instalován ventilátor. Sokl ventilátoru  je vodotěsně izolován na horním plášti střechy, průchod spodním pláštěm střechy není izolován a v tomto místě vytéká voda, která teče po spodním plášti.

- Kondenzát vytékající z potrubí připojeného na střešní ventilátor (řešení je třeba hledat v dostatečné izolaci potrubí a instalaci zpětné klapky ventilátoru).

- Uzavřené regulační klapky v potrubí, ventilátor pracuje s nulovým průtokem v oblasti maximálního tlaku a podtlak je takový, že dochází k nasávání vody, která naprší na montážní desku ventilátoru, do vzduchové mezery mezi rotujícím radiálním oběžným kolem a dýzou. Část vody gravitačně vyteče do potrubí připojeného na ventilátor, větší část je odvedena výtlačnou stranou ventilátoru. Nejvíce vody vyteče do potrubí při vypnutí ventilátoru. Řešením je otevření klapek a provoz ventilátoru v pracovní části charakteristiky.

- Instalace kabelových průchodek do montážní desky ventilátoru je častým zdrojem netěsností a zatékání. Situace je o to horší, že tuto montáž neprovádí vzt montážní firma ale subdodavatelé elektroinstalace, jejichž zájem o ventilátory je často minimální.

- Vadné těsnění pod šrouby základní desky ventilátoru v místě upevnění ke střešnímu soklu  je častou příčinou zatékání.

- Deformovaná montážní deska ventilátoru je další příčinou zatékání. K tomu dochází, pokud je ventilátor při přepravě shozen na paletu. Tak dojde vahou motoru a dalších konstrukčních dílů k prohnutí základny. Voda po ní nestéká ale tvoří hlubokou kaluž. Pokud se jedná o ventilátory, které mají dělenou konstrukci, může při určité hloubce vody a dále ve spojení s podtlakem ve ventilátoru při malých rychlostech vzduchu, kdy není ještě dostatečně otevřená zpětná klapka, k zatékání spojovací spárou. K uvedené deformaci základny může rovněž dojít, pokud je ventilátor při přepravě příliš silně přitažen k šrouby k paletě. 

Upozornění. Častým omylem je, že lze déšť simulovat například zahradnickou konví, zahradnickou hadicí nebo že lze těsnost ventilátoru testovat litím vody z lahve do jeho výtlaku. To je omyl, simulace deště se provádí speciálními zařízeními ve zkušebnách, které jsou uvedenými způsoby nenapodobitelné.