Česky

Vyhledat podle parametrů

Vyhledat podle parametrů
Průtok v m3/h:
Tlak v Pa:
Krytí IP:
Napětí:
Kategorie:
Teplota:
Průměr potrubí:

 

Podmínky vyhledávání:
ventilátory jsou vyhledávány podle zadaných parametrů. Hodnoty průtoku a tlaku vyhledaných ventilátorů jsou v přiměřeném tolerančním pásmu od zadané hodnoty.

Povinné údaje pro vyhledávání:
vždy musí být zadán průtok ventilátoru, pokud není zadán zároveň i tlak, je vyhledáváno podle teoretické hodnoty průtoku při nulovém tlaku. Taková hodnota průtoku je ovšem jen orientační a nelze ji prakticky využít, vždy je třeba zohlednit tlakovou ztrátu systému.

Doba vyhledávání:
pokud není zadána kategorie, program prohledává kompletní databázi ventilátorů a doba vyhledávání se úměrně prodlužuje. Proto doporučujem zadat kategorii ventilátoru.

Průměr potrubí:
zadaná hodnota určuje jmenovitý připojovací průměr.

V současné době je na webu zprovozněna první verze a neustále probíhá její ladění. Vaše připomínky, prosím, posílejte na naší emailovou adresu info.praha@univent.cz.