Česky

Klimatizace

Výkonné a úsporné klimatizační jednotky vhodné jak pro chlazení, tak pro vytápění. V současné době dodáváme tyto 3 řady:

Řada SPLIT
Nástěnné vnitřní jednotky vhodné pro široké použití v interiérech. Základními vlastnostmi těchto zařízení jsou tichý chod, rychlé chlazení a vytápění a rovněž energeticky úsporný provoz. Ideální řešení pro byty a rodinné domy.

Řada MULTI
Na jednu venkovní jednotku lze napojit 2 až 5 vnitřních jednotek, z nichž každá může pracovat nezávisle. Napojením několika vnitřních jednotek na jednu jednotku venkovní dává možnost samostatného chlazení nebo vytápění jednotlivých místností při dosažení úspory elektrické energie. Vhodné řešení jak pro obytné objekty tak rovněž pro malé a střední kancelářské prostory.

Řada OFFICE
Široká nabídka vnitřních jednotek umožňuje dosažení optimálního řešení a zajištění spolehlivého provozu jak v režimu chlazení, tak rovněž vytápění. Tyto systémy jsou určeny pro řešení klimatizace v kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

Ochrana životního prostředí
Všechny používané technologie jsou kompatibilní s životním prostředím, dodržují vysoké standardy bezpečnosti provozu a v neposlední řadě splňují normy nízké spotřeby energie. Naše klimatizační zařízení jsou charakterizovány vysokou výkonností, díky které došlo ke snížení energetické náročnosti provozu zařízení a splňují veškeré požadavky evropské Direktivy ErP. Všechny jednotky také dosahují hodnot energetických koeficientů SCOP i SEER.

Co to znamená ErP?
Evropská unie schválila direktivu 2009/125/WE, která vymezuje požadavky na výrobky z hlediska elektrické energie (energy-related products – ErP). Požadavky určují snížení spotřeby energie a také omezení emisí CO2, při současném zvětšení podílu energie z obnovitelných zdrojů o 20% (soubor 3×20). Od 1 ledna roku 2013 předpisy této Direktivy zahrnují všechna klimatizační zařízení o chladicím/topném výkonu menším než 12 kW, které jsou v prodeji na trhu EU. Zavedené koeficienty sezónní energetické účinnosti:

- chlazení – SEER (angl. Seasonal Energy Efficiency Ratio);
- vytápění – SCOP (angl. Seasonal Coefficient of performance)

mají za úkol ulehčit zákazníkům volbu nejvíce ekologických zařízení. Energetická třída zařízení popisuje pouze výkony a charakteristiky v daných podmínkách. Sezónní účinnost podává výkony a charakteristiky v reálných podmínkách a tyto hodnoty udávají skutečný obraz o spotřebě energie.

FUNKCE

ECO
Aktivace této funkce spustí klimatizaci po dobu 8 hodin v úsporném režimu, což má za následek nižší spotřebu energie až o 60 % v porovnání s konvenčním režimem.

1 W v pohotovostním režimu
V pohotovostním režimu je spotřeba energie omezena na 1 W. Ve srovnání s běžnými zařízeními v pohotovostním režimu (5 W) je získaná úspora až 80 %.

Noční režim
Pří zapnutí této funkce klimatizace v prvních 2 hodinách provozu zvyšuje (v režimu vytápění snižuje) nastavenou teplotu o 1 °C za hodinu a ventilátor se nastaví na nízkou rychlost. Po dalších 5 hodinách nepřetržitého provozu následuje vypnutí klimatizační jednotky. V tomto režimu jsou velmi pomalé změny teplot, nepostřehnutelné pro uživatele a automatické vypnutí přístroje. Tímto zaručuje komfort a významné úspory energie.

Detekce úniku chladiva
V případě, že přístroj rozpozná únik chladiva, objeví se na vnitřní jednotce EC varování a klimatizační jednotka se zastaví. Tato funkce také chrání kompresor před poškozením.

Funkce pro vlastní ochranu
Pokud je zjištěna závada, přístroj se automaticky vypne a zobrazí odpovídající chybový kód, což usnadňuje diagnostiku a opravu poruchy.

Nouzová funkce
V případě poruchy teplotního čidla klimatizační jednotka zobrazí chybový kód, ale nepřeruší provoz. To umožňuje, aby klimatizace fungovala v nouzovém režimu, dokud nedorazí servis.

Pracuje při nízkých teplotách
Vestavěná sada pro nízkou teplotu nastavuje otáčky ventilátoru ve venkovní jednotce na kondenzační teplotu. To umožňuje provoz v režimu chlazení při venkovní teplotě až -15 °C.

Filtr s vysokou hustotou
Zmenšující se oka filtrační mřížky zvyšují účinnost filtru až o 80 % oproti běžným filtrům používaným v jiných klimatizačních zařízeních.

Katalytický filtr
Vhodný katalytický filtrační nátěr odstraňuje ze vzduchu formaldehyd a další organické látky.

Multifunkční filtr
Filtr se skládá ze tří filtračních kazet s různými vlastnostmi: katalytický filtr (odstraňuje formaldehyd a organické látky), filtr s platinovými nanočásticemi (alergeny, bakterie), filtr s vitamínem C (obohacuje vzduch o molekuly vitamínu C za účelem zvýšení komfortu uživatelů).

Filtr s ionty stříbra
Umístění stříbrných iontů na speciální mřížku odstraní bakterie ze vzduchu tím, že zničí jejich buněčné stěny.

Ionizátor
Uvolněním negativních iontů odstraňuje zápach, kouř a pyl ze vzduchu.

Čerstvý vzduch
Vnější vzduch může být dodán ke klimatizaci pomocí dodatečného větracího kanálu. Tím je zajištěno dodávání čerstvého vzduchu, což dále zvyšuje komfort v místnosti.

On Me
Za normálních okolností klimatizační jednotka měří teplotu místnosti snímačem umístěným uvnitř krytu klimatizačního zařízení. Aktivací funkce "On Me" se teplota měří pomocí senzoru zabudovaného do drátového nebo bezdrátového ovladače. To umožňuje udržovat přesnou teplotu v místě uživatele.

3D větrání
Automatické vertikální a horizontální žaluzie zajišťují rovnoměrné rozložení teploty v celé místnosti.

Rychlé chlazení / ohřev
Během uvedení do provozu je kompresor ihned k dispozici, což umožňuje rychlé vychlazení místnosti.

Turbo
Ventilátor se automaticky spustí s maximálním výkonem, což urychlí ochlazení místnosti.

Inteligentní modulace rychlosti ventilátoru
12 stupňů otáček ventilátoru vnitřní jednotky pro zajištění maximálního pohodlí pro uživatele.

5-ti stupňový ventilátor v externí jednotce
Použitím měniče invertorového externího ventilátoru se počet stupňů  otáček zvýšil ze 2 na 5, což významně snižuje hluk a spotřebu energie.

Teplý start
Zapnutí a otáčky ventilátoru v režimu vytápění závisí na teplotě  výměníku tepla ve vnitřní jednotce. To zabraňuje poryvům studeného  vzduchu, který by mohl být pro uživatele nepříjemný.

Teplotní kompenzace
Teplota naměřená snímačem umístěným uvnitř klimatizačního zařízení  se může v závislosti na montážní výšce jednotky lišit od teploty podlahy  až o několik stupňů. Funkce kompenzace teploty umožňuje provést  správná nastavení, abyste zajistili přesnější kontrolu teploty a zlepšili pohodlí klimatizace.

Zahřívání 8 °C
Tato funkce umožňuje udržovat minimální teplotu 8 °C. To zabraňuje  nadměrnému ochlazení místnosti během dlouhé nepřítomnosti majitelů domů v zimě.

Obousměrný vzduch
Tato funkce nesměřuje chladný vzduch přímo k uživateli, ale rovnoběžně  se stropem, studený vzduch potom postupně klesá. V režimu topení je  teplý vzduch nasměrován dolů. Toto řešení zajišťuje rovnoměrné rozložení  teploty v místnosti a zvyšuje komfort.

Průtok vzduchu 360°
Speciální provedení kazetového klimatizačního panelu umožňuje průtok  vzduchu ve všech směrech pro optimální chlazení nebo ohřev v celé místnosti.

Auto Swing
Automatickým pohybem žaluzií získáváme rovnoměrné rozložení chladného  nebo teplého vzduchu po celé místnosti.

Ztlumení zvuku
Uživatel může vypnout zvukové signály vysílané klimatizací a zhasnout  displej tak, aby klimatizace nepůsobila rušivým dojmem.

Ruční vypínač
Můžete snadno zapnout a vypnout klimatizaci bez dálkového ovladače  nebo dalších nástrojů pomocí vestavěného spínače.

Dálkový vypínač
Vestavěné kontakty zapnutí / vypnutí umožňují dálkové zapínání a vypínání  klimatizace pomocí dodatečného vypínače. Tento kontakt lze také použít pro nouzové vypnutí klimatizace, například požární signalizací.

Kabelové dálkové ovládání
Kabelový ovladač je trvale umístěn na stěně. V závislosti na modelu má ovladač řadu dalších funkcí, které vám pomohou udržet pohodlné podmínky. Doporučuje se zejména pro komerční prostory.

Centrální ovladač
Centrální ovladač umožňuje ovládat až 64 vnitřních jednotek. Ovládání může být provedeno individuálně nebo ve skupinách. Maximální délka kabelu 1200 m.

Auto Restart
V případě výpadku napájení klimatizačního zařízení si jednotka pamatuje poslední nastavení.

Paměťové nastavení žaluzie
Klimatizace si pamatuje poslední nastavení žaluzie a obnoví jej při každém zapnutí.

Časovač
Tato funkce umožňuje naprogramovat dobu automatického zapnutí a vypnutí klimatizace.

Dvojitý odtok kondenzátu
Potrubí pro odvod kondenzátu může být připojeno k levé i pravé straně přístroje, což výrazně zjednodušuje montáž.

Mono a multi-kompatibilní
Vnitřní jednotky mohou být použity v systému MONO a MULTI.

Nastavení statického tlaku
Pomocí spínače na ovládacím panelu přístroje je možné ručně nastavit externí statický tlak jednotky.

Vestavěné čerpadlo kondenzátu
Vestavěné kondenzátové čerpadlo s výškou zdvihu až 750 mm  usnadňuje distribuci odvodu kondenzátu přes podhledy.