Česky

Regulace otáček a regulátory

Pokud je požadován provoz ventilátoru ve spojení s regulátory, jako jsou jednofázové a třífázové autotransformátory, jednofázové elektronické regulátory s fázovým řízením nebo frekvenční měniče, je nutno se nejdříve přesvědčit, zda-li je možno regulaci u jednotlivých typů ventilátorů použít. Údaje o možnosti regulace otáček lze najít v katalozích, technických podmínkách nebo návodech k použití. V případě nejasností se vždy obraťte na naše technické specialisty. Vždy je ale nutno dodržet doporučení výrobce.

Regulace přepínáním D/Y
Některé námi dodávané ventilátory jsou vybaveny třífázovými motory 400V, které je možno přepínat D/Y. Jedná se o napěťovou regulaci, která umožňuje například trvale snížit otáčky nebo snížit záběrový moment a rozběhový proud při připojení ventilátoru k síti.

Regulace přepínáním vinutí
Některé námi dodávané ventilátory jsou vybaveny třífázovými motory 400V, kterým je možno přepínat vinutí. Jedná se o regulaci otáček změnou počtu pólů, která umožňuje například trvale snížit otáčky nebo snížit záběrový moment a rozběhový proud při připojení ventilátoru k síti. Zásadně se používají dvě varianty. Dahlanderovo vinutí umožňuje změnu počtu pólů na dvojnásobek (4/8, 6/12, 8/16), dvojité vinutí potom jiné hodnoty (4/6, 6/8, 8/12) atd.

Autotransformátory
Jsou obecně vhodné pro napěťovou regulaci otáček asynchronních motorů s odporovou kotvou nakrátko. Nelze je ve většině případů použít u takzvaných normalizovaných motorů IEC. Vždy je ale nutno dodržet doporučení výrobce ohledně regulace. Výhodou těchto regulátorů je, že nezpůsobují přídavné tepelné ztráty vyššími harmonickými, které zmenšují využitelný výkon motoru. Omezení pracovních charakteristik s napěťovou regulací jsou označena v podkladech, v případech pochybností konzultujte s našimi techniky.

Fázově řízené regulátory
Jsou obecně vhodné pro napěťovou regulaci otáček asynchronních motorů s odporovou kotvou nakrátko. Nelze je ve většině případů použít u takzvaných normalizovaných motrů IEC. Vždy je ale nutno dodržet doporučení výrobce ohledně regulace. Nevýhodou těchto regulátorů je, že způsobují přídavné tepelné ztráty vyššími harmonickými, které zmenšují využitelný výkon motoru. Omezení pracovních charakteristik s napěťovou regulací jsou označena v podkladech pro regulátory s první harmonickou, pro regulátory fázově řízené je nutno uvažovat výrazně větší oblast s nepovoleným provozem. Regulátory produkují široké spektrum vyšších harmonických kmitočtů, které při provozu bez dostatečné filtrace mohou způsobovat přídavný hluk (pískot, bručení a podobně). V případech pochybností konzultujte s našimi techniky.

Frekvenční měniče
Požadavek na regulaci elektronickými frekvenčními měniči nebo střídači, je nutno specifikovat v objednávce. Motory jsou měniči značně namáhány a vyžadují proto speciální provedení izolace. Při napájení měniči a střídači jsou magnetické obvody, vinutí a izolace namáhány vysokými amplitudami vyšších harmonických kmitočtů, které jsou produktem pulzně šířkové modulace výstupního napětí.

Rozběhové proudy ventilátoru
Rozběhové proudy asynchronních motorů, používaných ve ventilátorech dosahují v závislosti na provedení kotvy (vnitřní nebo externí, odporová a pod.), na výkonu a celkové konstrukci několika násobku jmenovitého proudu (cca 2x až 10x). Při provozu s frekvenčním měničem (u normálních ventilátorů) nebo se střídačem (u požárních ventilátorů) nemá rozběhový proud obvykle na dimenzování měniče vliv. Frekvenční měniče a střídače většinou obsahují obvody „měkkého“ rozběhu. To znamená, že motor se rozbíhá postupně se sníženým napětím a frekvencí tak, aby proud nepřekročil proud měniče. Pro dimenzování jsou obvykle rozhodující jmenovité parametry motoru.

Pozor
Použití regulátorů otáček a frekvenčních měničů je možné pouze s motory k tomu výrobcem schválenými. Regulátory otáček a frekvenční měniče není možno používat s vysokoteplotními ventilátory se závislým chlazením (při poklesu otáček nejsou chlazena ložiska, motor a další součásti ventilátoru). Podrobnosti ohledně vhodnosti a bezpečnosti použití měniče konzultujte vždy s dodavatelem měniče nebo střídače a výrobcem ventilátoru. Provoz fázově řízených regulátorů a frekvenčních měničů, zejména bez filtrů na přívodu případně na výstupu, může rušit nebo poškodit jiná elektrická či elektronická zařízení.