Česky

Dodací podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

1. Veškeré dodávky uskutečňujeme výhradně podle „Všeobecných obchodních podmínek “ společnosti UNIVENT.
2. Vydáním tohoto ceníku pozbývají předchozí ceníky a ostatní cenová ujednání platnost
3. Veškeré uvedené ceny se rozumí bez DPH a neobsahují ceny za dopravu a balení. Tyto náklady hradí odběratel
4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Sledujte, prosím, pečlivě údaje uvedené v kupní smlouvě nebo daňovém dokladu
5. Prodávající stanoví kupujícímu některou z následujcícíh platebních podmínek:
 a) platba v hotovosti při odběru zboží
 b) platba předem bankovním převodem
 c) dílčí platba zálohou s konečnou fakturou dle bodu d)
 d) platba po dodání s úhradou do 10 dnů od vystavení faktury